מדפסת משולבת ליזר A4 ש/ל 40 בדקה MX431ADN LEXMARK

משולבת לייזר A4 ש/ל מהירות
הדפסה PPM 40 מהירות סריקה
עד 42 IPM איכות הדפסה dpi1200X1200
קיבולת נייר 250 דף + מזין

הספקה עד 6 ימי עסקים

1,799.00

קנה עכשיו

משולבת לייזר A4 ש/ל מהירות
הדפסה PPM 40 מהירות סריקה
עד 42 IPM איכות הדפסה dpi1200X1200
קיבולת נייר 250 דף + מזין
מעקף של 100 ד ף אפשרות למגירה
נוספת של 550 ד ף סהכ 900
ד ף זיכרון MB 512 מעבד
GHz 1.0 Core Dual כרטיס
רשת מובנה + דופלקס בהדפסה
ובצילום pass (single DADF
+ Duplex) סריקה למייל ולרשת
+ פקס מסך מגע צבעוני בגודל
(7.2 2.8 סמ) הספק טונר
ראשוני של 3 000 דף